REFERENCE

 

u1  u2  u3  u4

 

 

VAŽNIJE REFERENCEUPRAVLJANJE U ENERGETICI


HEP (Hrvatska elektroprivreda)

 • Okvirni ugovori i sporazumi o održavanju sustava turbinske regulacije na hidroelektranama HEP-a

Od 2005. godine do 2013. godine


 • Opće studije

Idejno rješenje obnove turbinskih regulatora u hidroelektranama Hrvatske elektroprivredeHEP PP HE Sjever:

 • Hidroelektrana "Varaždin"

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata A i B

Revizija hidrauličke opreme preljevnih polja brane

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata A i B

Ispitivanje hidraulične opreme preljevnih polja brane

Zamjena elektroopreme sekundarnog rashladnog sustava

Zamjena elektroopreme drenažnog sustava ABM • Hidroelektrana "Čakovec"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A i B

Remont turbinske opreme agregata A

Naprava za okretanje rotora - Tehnički opis

Rekonstrukcija elektrohidrauličkih pogona preljevnih polja brane – Glavni projekt

Revizija servomotora 3. i 4. preljevnog polja na brani

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata A i B (2x38 MW, cijevni)

Sustav korekcije zakošenja segmentnog zatvarača • Hidroelektrana "Dubrava"

Preinake sustava turbinske regulacije ABM-a (agregata biološkog minimuma)

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregat  A i B

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata A i B (2 x 41 MW, Bulb)

Zamjena sustava turbinske regulacije ABM-a (agregata biološkog minimuma) (800 KW, Kaplan)

Ispitivanje u izoliranom radu, agregat C

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije – agregat A

Rekonstrukcija sustava upravljanja i kontrole zakošenja preljevnih polja brane

Rekonstrukcija grijanja bočnih štitova zaklopki preljevnih poljaHEP PP HE Zapad:

 • Hidroelektrana "Rijeka"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata 1 i 2

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A i B

Nadzor kod zamjene sustava turbinske regulacije agregata A i B • Hidroelektrana "Vinodol"

Analiza dinamike sustava regulacije napona (uzbude) generatora  

Analiza dinamike sustava regulacije brzine vrtnje i djelatne snage hidroagregata  

Sustav za mjerenje razine vode u vodnoj komori

Hidraulični akumulatori – tehnička dokumentacija

Dinamička ispitivanje sustava turbinske regulacije agregata A, B i C

Nadzor kod zamjene sustava turbinske regulacije agregata A, B i C • Crpna hidroelektrana "Fužine"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije • Reverzibilna hidroelektrana "Lepenica"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije • Hidroelektrana ”Senj”

Zamjena sustava turbinske regulacije kućnog agregata (600 KW, Pelton)

Ispitivanje hidrauličnih agregata - agregati A, B i C

Vodeći turbinski ležaj, izrada plovka - glavni agregati

Visokotlačna ručna pumpa - Upute za korištenje

Sanacija brtvene prirubnice na regulatora tlaka

Hidraulični akumulatori - glavni agregati A, B i C - tehnička dokumentacija za prvi pregled (3x72 MW, Francis vertikalni) – modeliranje i novi softver

Izrada aplikacije za procesnu stanicu TR - agregat A, B i C

Mjerenje razine u vodnoj komori

Nadzor kod zamjene sustava turbinske regulacije agregata A i B • Hidroelektrana "Sklope"

Zamjena  sustava turbinske regulacije (26 MW, Francis)

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije

Tlačna proba i podešavanje ventila sigurnosti

Obnova hidromehaničke opreme, brana Selište

Ispitivanja hidrauličnog dijela sustava turbinske regulacije

Hidraulični akumulatori – tehnička dokumentacija za prvi pregled

Premještanje pokaznih instrumenata turbine • Hidroelektrana "Gojak"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije

Projekt zamjene sustava turbinske regulacije kućnog agregata (400 KW,  Francis)

Izvedbeni projekt pogona glavnog zatvarača ulazne građevine Bukovnik

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata A,B  i C (3 x 24,1 MW,  Francis) 

Radovi na hidrauličnom graniku HAK – 12 EPK na brani Bukovnik

Ispitivanja prije isteka jamstvenog roka agregata A i B

Zamjena brtve gornjeg praga na ulano uređaju Bukovnik

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije kućnog agregata

Hidraulični agregat – glavni agregat A, B i C – tehnička dokumentacija za prvi pregled

Hidraulični agregat – kućni agregat – tehnička dokumentacija za prvi pregled

Servisni pregled i ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A, B i C

Izvršena funkcionalna ispitivanja na brani Bukovnik • Hidroelektrana ”Lešće”

Izrada sustava turbinske regulacije agregata A,B i C ( 2 x 21 MW + 1 MW )

Hidraulični akumulatori -Tehnička dokumentacija za prvi pregled – agregati A, B i C • Hidroelektrana "Ozalj I"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A, B i C • Hidroelektrana "Ozalj II"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata D i EHEP PP HE Jug:

 • Reverzibilna hidroelektrana "Velebit"

Ispitivanja  na sustavu turbinske regulacije za potrebe puštanja pogona u crpni rad agregata A i B

Ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A i B

Ispitivanja hidrauličnih ventila agregata A

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A

Ispitivanja hidrauličnih ventila agregata B

Statička ispitivanja i podešavanje parametara sustava turbinske regulacije agregata A i B

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata A i B

(2 x 138 MW, Francis)

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A

Zamjena opreme ormara 1K4 agregata A i 2K4 agregata B

Sanacija potopne bunarske crpke

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A i B

Rekonstrukcija ventila NW 25; ND 64 • Hidroelektrana "Miljacka"

Modernizacija upravljanja ulaznog uređaja na brani Brljan

SCADA aplikacija za upravljanje i nadzor, dorada aplikacije – nadzor rada ispusta biološkog minimuma

Obnova turbinske regulacije, upravljanje agregata, upravljanje dobavom vode i agregata A, B, C i D (3 x 6,4 MW + 1 x 4,8 MW, Francis)

Modernizacija upravljanja kuglastim zatvaračem agregata A, C i D

Modernizacija upravljanja predzatvarača i leptirastih zatvarača agregata A, B, C i D

Ispitivanje živinih vaga, agregata A, B, C i D

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A, B, C i D

Podešavanje vremena otvaranja i zatvaranja na privodnim lopaticama agregata B

Zamjena hladnjaka na generatorima agregata A,C i D

Uključenje u PROCIS novih sustava uzbude i zaštita generatora elektrane, agregata  A,B,C i D

Hidraulični akumulatori – tehnička dokumentacija za prvi pregled

Modifikacija sustava upravljanja leptirastim zatvaračem agregata A, B, C i D • Hidroelektrana "Golubić"

Idejno rješenje sustava turbinske regulacije

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata A i B

Zamjena hidrauličnog cjevovoda na brani

Radovi na sanaciji oštećenja brtvi temeljnog ispusta brane

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata A i B

Sanacija servomotor privodnog kola agregata B

Ispitivanje regulatora tlaka na agregatima A i B

Radovi na sanaciji tablastog zatvarača i servomotora

Nabava i ugradnja filtera vode rashladnog sustava i usluge popravka regulatora tlaka vode agregata A i B

Radovi na sanaciji klipnjače servomotora privodnog kola na agregatima A i B • Hidroelektrana "Jaruga"

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata A i B (2 x 3,7 MW, Francis)

CRNI START ELEKTRANE“ agregata A i B

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije Agregata A i B

Hidraulični akumulatori – tehnička dokumentacija za prvi pregled • Mala hidroelektrana ”Krčić”

Ispitivanje i puštanju u pogon

Ugradnja GSM dojave brzog zaustavaljanja • Hidroelektrana "Peruća"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije

Rekonstrukcija sustava upravljanja regulacijskog zatvarača temeljnog ispusta

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A

Revitalizacija hidrauličkog cilindra pomoćnog zatvarača

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije - agregata A i B

Modifikacija servomotora regulacijskog zatvarača temeljnog ispusta

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije - agregata A i B • Hidroelektrana "Orlovac"

Program dinamičkih ispitivanja sustava turbinske regulacije

Ispitivanja karakteristika hid. sustava u svrhu kalibracije hid. modela  

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije agregata A, B i C

Popravak živine vage • Hidroelektrana "Đale"

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije  agregata A i B

Hidraulični akumulatori – tehnička dokumentacija za prvi pregled

Godišnji pregled sustava turbinske regulacije • Hidroelektrana "Zakučac"

Revitalizacija hidrauličnog sustava ulazne građevine na brani Prančevići 

Ispitivanje rada sustava automatske sekundarne regulacije frekvencije (ASRF) agregata  D

Ispitivanje rada sustava automatske sekundarne regulacije frekvencije (ASRF) agregata  B

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata  A, B, C i D

Ispitivanje rada sustava turbinske regulacije agregata  A vlastite potrošnje prilikom puštanja u pogon

Ispitivanje rada sustava turbinske regulacije agregata B vlastite potrošnje prilikom puštanja u pogon

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, agregata  A, B, C i D

Izrada uljno-tlačne naprave za kućne agregate A i B

Dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije, kućnih agregata A i B • Hidroelektrana ”Kraljevac”

Statička i dinamička ispitivanja sustava turbinske regulacije ABM-a

Remont leptirastog zatvarača

Obnova pogona segmentnih zatvarača

Hidraulični akumulatori -Tehnička dokumentacija za prvi pregledHEP Izdvojeni pogon Buško Blato:

 • Crpna stanica "Buško Blato"

Revizija i sanacija upravljačke hidraulike

Demontaža i defektaža servomotora br.II obilaznog voda

Remont hidrauličnih agregata (HA)HEP Pogoni HE Dubrovnik:

 • Hidroelektrana "Dubrovnik"

Zamjena sustava turbinske regulacije agregata B (144,8 MW)

Zamjena elektro dijela sustava turbinske regulacije agregata B (108 MW)

Ispitivanje sustava regulacije brzine vrtnje agregata  A

Ispitivanje sustava regulacije brzine vrtnje agregata  B

Mjerenje oscilacija vodnog lica u odvodnom tunelu i vodnoj komori

Mjerenje gubitka u dovodnom tunelu

Ispitivanje sustava turbinske regulacije agregata B

Analiza kvalitete sustava turbinske regulacije agregata B

Revitalizacija sustava turbinske regulacije – agregat B

Podešavanje i mjerenje karakteristika sustava turbinske regulacije • Hidroelektrana "Zavrelje"

Rekonstrukcija pogona zapornice ulaznog uređaja

Zamjena  sustava turbinske regulacije (2,1 MW, Francis Tandem)

Prilagođavanje sustava turbinske regulacije za daljinsko upravljanje

Projektiranje, ugradnja i puštanje u pogon automatske čistilice

GSM sustav za daljinsko vođenje

Godišnji pregled i otklanjanje kvarovaBosna i HercegovinaElektroprivredna Bosne i Hercegovine


 • Hidroelektrana ”Salakovac”

Zamjena sistema pozicioniranja i signalizacije na glavnom zatvaraču ulazne građevine 1, 2 i 3Elektroprivreda Herceg Bosne

 • Hidroelektrana ”Jajce II”

 • Remont glavnog zatvarača optočnog tunela, 2010.

 • Sudjelovanje u Izradi projekta revitalizacije HE Jajce II (nositelj IEE Zagreb), Zajedno s konzorcijem (voditelj IEE Zagreb) Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju agregata te energetska ispitivanja s Hidrodinamikom (odjel A1)Crna Gora

 • Hidroelektrana „Glava Zete“

Podešavanje i ispitivanje sustava turbinske regulacije agregata 1 i 2, 2012. • Hidroelektrana „Slap Zete“

Podešavanje i ispitivanje sustava turbinske regulacije agregata 1 i 2, 2012.IRAK

 • Brana „Haditha“, Irak

Ispitivanja i defektacija sustava turbinske regulacije hidroelektrane HadithaUPRAVLJANJE U POMORSTVU I OBRAMBENIM SUSTAVIMA • Putnički katamaran 3GR „Millenium Diamond“, City Cruises London, Integrirani sustav upravljanja i nadzora brodskim sustavima (I-CoMoS), Glavni projekt, izrada, puštanje u rad, 2012

 • Putnički katamaran 3GR „Millenium Diamond“, City Cruises London, Energetski razvod na brodovima, Razvod napajanja na brodu Projekt, izrada, puštanje u rad razvodnih ormara, 2012

 • Barža s dizalicom, Viadukt, Sustav za prikupljanje podataka i monitoring dinamičkih parametara dizalice (MAREA), 2010.

 • Ophodni brodovi OB01-OB04, ranija oznaka OB61-OB64, (četiri broda), HRM / Obalna straža, Sustavi upravljanja i nadzora na brodovima – revitalizacija i nadogradnja, Sustav nadzora propulzije (SNP), nadogradnja funkcijama brodskih sustava, 2009

 • Sustav vatrodojave i dojave prodora vode na ophodnim brodovima OB-01, OB-02, OB-03 i OB-04, Obalna straža Republike Hrvatske, 2008-2009

 • Sustav nadzora i zaštite glavnih dizel-motora na ophodnim brodovima OB-01, OB-02, OB-03 i OB-04, Obalna straža Republike Hrvatske, 2006-2007.

 • Ophodni brodovi OB01-OB04, ranija oznaka OB61-OB64, (četiri broda), HRM / Obalna straža, Sustavi upravljanja i nadzora na brodovima – revitalizacija i nadogradnja, Sustav nadzora propulzije (SNP), izmjena starog sustava, Glavni projekt, izrada, ugradnja, puštanje u rad, 2007

 • Sustav upravljanja malim protuminskim brodom (SUB) LM-51 „Korčula“, Hrvatska ratna mornarica, glavni projekt; razvoj sustava, izrada, ugradnja i puštanje u rad,,2006.

 • Sustav za automatsku kompenzaciju brodskog magnetizma malog protuminskog broda LM-51 „Korčula“, Hrvatska ratna mornarica, 2006.

 • Sustav za lov mina, LM-51 (Mali protuminski brod) „Korčula“, HRM, 2006.

 • Modernizacija podvodnog vozila „Benthos SeaROVER“, Hrvatska ratna mornarica, Modernizacija podvodnog vozila, glavni projekt i puštanje u rad ,2004.

 • Sustav za automatsku kompenzaciju brodskog magnetizma, raketne topovnjače RTOP-11 i RTOP-12, Hrvatska ratna mornarica, 2002.

 • Sustav nadzora i upravljanja propulzijom (SNU-P) i brodskim sustavima (SNU-B) raketne topovnjače RTOP-12 „Kralj Dmitar Zvonimir“, Hrvatska ratna mornarica, glavni projekt, razvoj sustava, izrada, puštanje u rad i održavanje, 2001.

 • Upravljački pult sustava za lov mina na brodu BS-73 „Faust Vrančić“, Hrvatska ratna mornarica, 1997.

 • Sustav prostornog upravljanja malom podmornicom P-01 „Velebit“, Hrvatska ratna mornarica, 1996.

 • Sustav nadzora baterijskog postrojenja male podmornice P-01 „Velebit“, Hrvatska ratna mornarica, 1996.

 • Raketna topovnjača RTOP-21 „Šibenik“, HRM, Sustavi upravljanja i nadzora na brodovima – revitalizacija i nadogradnja, Glavni projekt, ugradnja sustava kormilarenja, 1991-1994

 • Raketni lanser 128mm/24, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1994.

 • Mobilni obalni lanser MOL-RBS 15, u suradnji s PCE Split, Hrvatska ratna mornarica, 1994.

 • Raketna topovnjača RTOP-11 „Kralj Petar Krešimir IV“, glavni projekt; razvoj sustava, izrada, ugradnja i puštanje u rad, 1992.PODVODNE INSPEKCIJE DALJNSKI UPRAVLJANOM RONILICOM


Hrvatska

 • Hidroelektrana "Dubrava"

Podvodna inspekcija brtvi lopatica turbine HE Dubrava • Reverzibilna hidroelektrana Velebit, akumulacija Razovac na Zrmanji

 • Ulazna rešetka rashladnog sustava agregata. Oštećenja AB podloge slapišta. Inspekcija pomoću ronilice VideoRay i  BENTHOS STINGRAY, 2007.

 • Inspekcija ulazne rešetke rashladnog sustava agregata i odvodnih (izlazno-ulaznih) tunela, 2004.

 • Ulazna rešetka rashladnog sustava agregata, zatvarač izlazno-ulazne građevine i odvodni (izlazno-ulazni) tunel. Inspekcija pomoću ronilice VideoRay Pro II, 2003. • Hidroelektrana Miljacka

 • Difuzori turbine i odvodni tuneli. Inspekcija pomoću ronilice VideoRay Pro II, 2005 • Hidroelektrana "Peruća"

 • Ulazna rešetka dovodnog tunela - Inspekcija pomoću ronilice VideoRay Pro II, 2003. • Zadarski akvatorij

 • Potraga, identifikacija i praćenje izvlačenja unesrećenog zrakoplova, 2008. • Jadransko more

 • Usluge za projekt Jačanje sustava za nadzor kakvoće priobalnih voda, u sklopu projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, 2009.Slovenija

 • Hidroelektrana Zlatoličje, brana Melje kod Maribora,

 • Lokalizacija ostataka stare pomoćne pregrade uzvodno od brane. Inspekcija pomoću ronilice Videoray Pro II, 2003.

 • Nanosi materijala na dnu sekcije kanala. Inspekcija pomoću ronilice VideoRay Pro II, 2004.Bosna i Hercegovina

 • Hidroelektrana Rama, brana Mluša

 • Lokalizacija oštećenja na AB ekranu brane. Inspekcija pomoću ronilice VideoRay Pro II, 2005. • Hidroelektrana Trebinje 1

 • Podvodna inspekcija uzvodnog tijela brane te unutrašnjosti odušnih cijevi temeljnih ispusta.Crna Gora

 • Vilina spilja kod Petrovca na moru

  • Podvodno istraživanje sifona spilje pomoću ronilice BENTHOS STINGRAY, 2007.Ostale reference:


Plinovod

Stručni nadzor pri sanaciji plinovoda na potezu Vrbovsko – Bosiljevo, 2008.

Stručni nadzor strojarsko montažnih radova na MRS (Mjerno Regulacijska Stanica) Lipovica, 2007.

Stručni nadzor nad izgradnjom Plinovodnih sustava Like i Dalmacije - I dio (od OPČS Podrebar do BS-2 Josipdol), 2007.

Stručni nadzor izgradnje tipskih mjerno regulacijskih stanica 2 x 4000, Plinacro, 2006.

Stručni nadzor nad izgradnjom magistralnog plinovoda Pula-Karlovac dionica II, 2006.

Stručni nadzor strojarsko montažnih radova na dionici IV MP Pula- Karlovac, 2006.

Nadzor nad izgradnjom Sustava za nadzor vibracijskog stanja motorkompresora i turbopuhala na kompresorskoj stanici PSP Okoli (Podzemno skladište plina), 2012

Nadzor nad izgradnjom plinskih platformi INA-AGIP na moru

Nadzor vodovod u Biogradu

Izrada elektro dijela projekta za pročistač grada Zagreba

Sustav za pretakanje goriva

Izrada prototipa specijalnog vagona za prijevoz rasutog tereta ( u suradnji s Radionicom Željezničkih Vagona Čakovec, sufinancirano od BICRO), 2009

Splitska luka - Projektiranje, izrada, ugradnja i puštanje u pogon generatora valova te sustava za mjerenje na modelu splitske luke (IGH Zagreb)

Mjerenja na modelu HE Ombla (IGH Zagreb)

Trgovački centar Mercator, Vukovarska 269B, Zagreb – ispitivanje posuda pod tlakom, 2013

Hydac d.o.o. Hrvatska, zamjena mjehova na hidrauličnim akumulatorima i vizualna inspekcija akumulatora (posude pod tlakom)  Cementare

  • Cementara Holcim Koromačno

   • Radovi na hidrauličnom sustavu mlina za obradu sirovine

  • CEMEX

   • Procjena stanja RDF tokova u Republici Hrvatskoj za potrebe cementara tvrtke CEMEX, 2007.  Ispitivanje podvozja željezničkih vagona

  • Izrada elektrohidrauličnog sustava za statičko i dinamičko ispitivanje okvira okretnog postolja teretnog željezničkog vagona Y25 u skladu s UIC 510-3 kodeksom (TŽV Gredelj d.o.o. za potrebe HŽ)

  Ispitivanje podvozja tramvaja

  • Izrada elektrohidrauličnog sustava za statičko ispitivanje konstrukcijskih segmenata višedjelnog tramvaja TMK2200 u skladu s VDV 152 i EN 12633 normama (TŽV Gredelj d.o.o. - KONZORCIJ „CROTRAM“);  Upravljanje ventilacijom na cestovnim tunelima:

  • Tunel Učka:

   • Primopredajna ispitivanja sustava ventilacije prema novoutvrđenim načinima rada, 2011.

   • Izrada algoritama stabilizacije i kontrole zračne struje kroz tunel u uvjetima normalnog rada i u uvjetima požara, 2008.

   • Studija revitalizacije upravljanja ventilacijom, 2007.  • Tunel Mala Kapela:

   • Izrada algoritama stabilizacije i kontrole zračne struje kroz tunel u uvjetima normalnog rada i u uvjetima požara, 2006.

  • Tunel Plasina:

   • Izrada algoritama stabilizacije i kontrole zračne struje kroz tunel u uvjetima normalnog rada i u uvjetima požara, 2006.  • Tunel Brinje:

   • Izrada algoritama stabilizacije i kontrole zračne struje kroz tunel u uvjetima normalnog rada i u uvjetima požara, 2004.