INŽENJERING OBJEKATA ODOBALNE TEHNIKE

 

MillenniumDiamond  p3  Kralj Petar Kresimir IV  p4
 

 Usluge:

  • Izrada istraživačkih, razvojnih studija i studija izvodljivosti

Razjašnjenja mogućih alternativa

Prosudba tehničke i ekonomske izvodljivosti tih alternativa

  • Izračuni i popratna dokumentacija

  • Izrada idejnih projekata:

Projekt platformi za bušenje i eksploataciju plina i nafte

Izrada tehničkih specifikacija

  • Izrada glavnih projekata

Projekt

Analiza strukture metodom konačnih elemenata

Tehnologija gradnje

Predviđanje globalne i lokalne strukturne čvrstoće i vibracija

Projekt opreme platforme

Unutrašnje uređenje i dizajn stambenih prostorija

Inženjering – cjevovodni sustavi

Projekt protupožarne zaštite

Projektiranje sustava za dinamičko pozicioniranje

Projekt elektroenergetike

Automatizacija – upravljanje procesima

Kontrola masa

  • Detaljna razrada projekta

Konstrukcije

Opreme

Inženjerstva – cjevovodnih sustava

Elektroenergetike

Automatizacije – upravljanja procesima

Uređenja i dizajna vanjskih i unutrašnjih prostora

  • Tehnički nadzor tijekom gradnje i opremanja

HSEQ nadzor

Nadzor nad kvalitetom izvođenja radova (QA/QC)

Nadzor pri gradnji i montaži strojarskih sustava

Potpora inženjera u vođenju gradnje i montaže strojarskih sustava

Nadzor elektro instrumentarija

Zavarivanje i NDT pregled

Polaganje podmorskih cjevovoda

Postavljanje platforme u moru

Antikorozivna zaštita i izolacija