INŽENJERING PLOVNIH OBJEKATA

 

MillenniumDiamond  p3  Kralj Petar Kresimir IV  p4
 

Usluge:

 • Izrada istraživačkih i razvojnih studija

Razjašnjenja mogućih alternativa

Prosudba tehničke i ekonomske izvodljivosti tih alternativa

Marketinško istraživanje i/ili studije

 • Izrada idejnih projekata

Osnivanje plovila (čelik, aluminij, stakloplastika, kompoziti)

Izrada tehničkih specifikacija

Projekt propulzijskog i elektroenergetskog postrojenja

Hidrodinamičke analize i modelska ispitivanja

Procjena stabiliteta

 • Izrada cjelokupne klasifikacijske dokumentacije

Projekt trupa

Analiza strukture metodom konačnih elemenata

Tehnologija gradnje

Predviđanje vibracija trupa

Projekt brodske opreme

Unutrašnje uređenje i dizajn stambenih prostora

Projekt propulzijskog postrojenja

Projekt brodskih sustava

Projekt protupožarne zaštite

Projektiranje sustava za dinamičko pozicioniranje

Projekt elektroenergetike

Kontrola masa

 • Dizajn interijera

 • Detaljna razrada projekta - radionička dokumentacija

Brodske konstrukcije

Brodske opreme

Strojarstva

Elektroenergetike

Uređenje i dizajn vanjskih i unutrašnjih prostora

 • Konzalting

Potpora brodovlasnicima u nabavi brodova

Tehničke procjene

Procjena troškova gradnje

Stručne analize

 • Nadzor nad gradnjom i opremanjem plovila

 1. Nadzor nad izradom projektno-tehničke dokumentacije:

Praćenje izrade projektne dokumentacije i pružanja tehničko-komercijalnih konzultantskih usluga tijekom cijeloga procesa gradnje broda u odnosima s brodograditeljem i projektantom,

Odobravanje tehničke dokumentacije u ime naručitelja/kupca

Praćenje nabave materijala i opreme

Prihvaćanje i odobravanje predloženih ponuda u smislu tehničkih značajki

Praćenje i odobravanje radioničke dokumentacije koju izrađuje brodogradilište ili projektant

 1. Nadzor nad izradom i ugradnjom:

Trupa (čelik, aluminijska slitina, stakloplastika, kompozitni materijal)

Brodske opreme, unutarnjeg uređenja, svih brodskih sustava i cjevovoda

Praćenje izrade i ugradnje propulzijskog kompleksa

Praćenje izrade i ugradnje elektro-energetskog sustava, navigacijskih i komunikacijskih sustava

 1. Sudjelovanje u primopredajnim ispitivanjima i sastavljanju primopredajnog zapisnika

 2. Popravak i konverzija svih tipova plovila

 • Gradnja i opremanje broda