REFERENCE

 

solaris  o2  o1  i3

 

VJETROELEKTRANE

 • Vjetroelektrana Vrataruša , 42 MW, 14 vjetroagregata Vestas V90 3 MW

Glavni projekt i nadzor izgradnje

 • Vjetroelektrana Zelengrad-Obrovac , 42 MW, 14 vjetroagregata Vastas V90 3 MW

Glavni projekt

 • Vjetrelektrana Brinje 1 , 19,8 MW

Preliminarna analiza opravdanosti izgradnje s tehno-ekonomskim podacima

 • Vjetrelektrana Škadimovac , 110 MW, (Glamoč, BIH)

Pre-feasibility analiza

 • Vjetroelektrana Fužine , 56 MW

Konzalting, sudjelovanje na idejnom projektu

 • Vjetroelektrana Poljička kosa , 58 MW

Konzalting, specifikacija opreme za mjernu kampanju

 • Vjetroelektrana Mazin , 63 MW

Konzalting

 

TERMOELEKTRANE

 

 • Termoelektrana Koprivnički Ivanec

(Projekt TEKI) na šumsku biomasu snage 20 MW el.

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST

 • Energetski audit - 16 javnih zgrada – osnovne škole - Sisak

Investitor: UNDP, 2006.

 • Energetski audit - 47 javnih zgrada – osnovne škole - Bjelovar, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Sisačko-moslavačke županije

Investitor: HEP-ESCO, 2006 / 2007.

 • Energetski audit - 35 javnih zgrada – osnovne škole, dječji vrtići - Koprivnica

Investitor: UNDP, 2007.

 • Energetski audit -2 stambeno-poslovne zgrade - Zagreb, Sisak

Investitor: UNDP, 2007 / 2008.

 • Energetski audit -2 javne zgrade – Zagreb (Ekonomski fakultet / Studentski centar)

Investitor: FZOEU / Ekonomski fakultet / Studentski centar, 2008.

 • Energetski audit -2 trgovačka centra - Zadar, Čakovec

Investitor: IGH, 2008.

 • Energetski audit- T-Mobile zgrada - Zagreb

Investitor: UNDP, 2008.

 • Energetski audit/certifikat - 7 objekata – osnovne i područne škole integracija - Grad Koprivnica

Investitor: Grad Koprivnica , 2012.

 

SIGURNOST I ZAŠTITA U RADNOM OKOLIŠU

 • BC institut d.d.

 • PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

 • INA industrija nafte d.d.

 • Badel 1862. d.d.

 • INAgip d.o.o.

 • Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d.

 • Brodogradilište Tehnomont d.d.

 • Zagrebačka banka d.d.

 • Podravska banka d.d

 • Partner banka d.d.

 • Dom sportova - Zagreb

 • GSKG – Zagreb

 • Komunalac - Koprivnica

 • Domovi zdravlja – Zagreb

 

GRADITELJSTVO

 

Tuneli

 

Nadzor nad izgradnjom plinovoda

 • Hrvatske autoceste d.o.o.

 • Plinacro d.o.o.