(20.12.2016) Dekanova nagrada dodijeljena našoj doktorandici

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu, povodom Dana fakulteta i završetka kalendarske godine, svečano su dodijeljene nagrade i priznanja najboljim nastavnicima i studentima. Nagrade i priznanja je dobitnicima uručila dekanica fakulteta, prof. dr. sc. Maja Fredotović. Naša zaposlenica, doktorska kandidatkinja mr.sc. Nina Antičić, dipl. oec., nagrađena je za izniman uspjeh na doktorskom studiju.