AKUSTIKA

 

kartabuke  hak1  hak5  hak4

 

AKUSTIKADjelatnost akustike okuplja niz aktivnosti koje se razvijaju u Brodarskom institutu više od pedeset godina i rezultirale su akumuliranim znanjem, iskustvom i kompetentnošću u području zračne akustike, podvodne akustike, ultrazvuka i posebno zaštite od buke.


Specijalizirani laboratoriji za podvodnu akustiku i istraživanje mora, ultrazvuk i zračnu akustiku (ispitni i umjerni) s pripadajućom opremom omogućavaju provedbu niza mjerenja i ispitivanja, bilo kao samostalne usluge, ili kao potporu u razvoju složenih proizvoda i usluga. U našim laboratorijima odvija se i dio praktične nastave (laboratorijske vježbe) srodnih kolegija koji se predaju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Fakultetu elektrotehnike i računarstva.


Povijesno, djelatnost najviše duguje bivšem odjelu za podvodne sustave čiji su rezultati pretočeni u projekte i ugradnju složenih sustava koji osim akustičke komponente objedinjuju i hidrografske, navigacijske i sustave podvodne detekcije identifikacije i praćenja. Realiziran je sustav za detekciju, identifikaciju i klasifikaciju podvodnih objekata na brodu lovcu mina HRM, integrirani sustav za nadzor riječnog plovnog puta na riječnoj ophodnoj brodici ORB 12 te integrirani sustav za nadzor plovnog puta unutarnjih voda za brod Vučedolska golubica za plovne putove unutarnjih voda. Laboratorij za podvodnu akustiku i istraživanje mora posjeduje opremu za analizu podvodnog zvuka te kalibraciju i karakterizaciju podvodnih ultrazvučnih pretvornika i uređaja. Laboratorij provodi laboratorijska i terenska mjerenja. Za laboratorijska mjerenja koristi se „gluhi“ hidroakustički bazen jedini takve vrste u regiji. Djelatnost sada aktivno sudjeluje u monitoringu stanja Jadranskog mora u segmentu mjerenja profila morskih struja akustičkim uređajima temeljenim na Dopplerovom efektu, termohalinih svojstava mora i mjerenja i karakterizacije podvodne buke uzrokovane ljudskom aktivnošću. Ovaj projekt je na tragu sve većeg uključivanja djelatnosti u ekološku problematiku i prijenosa znanja i tehnologije u područje u kojima prije nisu bili primijenjivani.


Djelatnost je temeljem dugotrajnog iskustva na mjerenju buke i zaštiti od buke bila pionir u implementaciji sustava za upravljanje bukom, temeljenim na direktivama i smjernicama EU. Izrađene su prve karte buke kao temeljni dokument sustava upravljanja bukom i dani prvi poticaji u usklađivanju zaštite od buke sa najboljom stručnom praksom EU. Izrađeno je više desetaka karata buke gradova (Pula, Sisak, Varaždin, Bjelovar, Virovitica...), cesta (koncesijsko područje ARZ) i industrijskih postrojenja (Rafinerija nafte Sisak) primjenom metode računalnog modeliranja širenja zvuka u trodimenzionalnom prostornom modelu uz primjenu najsuvremenijeg specijaliziranog računalnog programa. Izrađeno je i više projekata zaštite od buke za cestogradnju i industriju iz kojih zbog svoje kompleksnosti i obima treba izdvojiti zaobilaznicu Rijeka, ali i projekte zaštite od buke na dionicama autocesta Diračje – Rupa i Orehovica – Sv.Kuzam. Djelatnost je od nadležnog ministarstva ovlaštena za obavljanje svih predviđenih poslova zaštite od buke, a Ispitni Laboratorij za akustiku akreditiran je za postupke mjerenja buke okoliša te zvučne izolacije od strane HAA. U okviru djelatnosti djeluje i Umjerni laboratorij za akustiku u kojem se kalibriraju zvukomjeri, mierni mikrofoni i zvučni umjerivači sa cijelog područja Hrvatske pa i susjednih zemalja. Tijekom godina provedeno je više od tisuću mjerenja razine buke i zvučne izolacije na svim mogućim stambenim, gospodarskim i ostalim objektima u rasponu od kafića, stambenih zgrada, vjetroelektrana pa do recimo analize izvora buke Tvornice cementa u Kaštel Sućurcu primjenom najsuvremenije tehnologije akustičke kamere. Provedena su i brojna mjerenja buke cestovnog prometa i buke cestovnih, pružnih i specijalnih vozila (npr. vozila za razminiranje, ekološki traktor). Posebno smo ponosni na ekspertizu mjerenja i predviđanja buke na brodovima u čemu imamo veliko iskustvo i jedini smo u Hrvatskoj ovlašteni za takve poslove od strane Hrvatskog registra brodova i Bureau Veritasa.


Iako u zadnje vrijeme tržišno potisnuta, ekspertiza djelatnosti na području ultrazvuka omogućava razvoj i izradu posebnih ultrazvučnih pretvarača, te njihovu kalibraciju i karakterizaciju kao i razvoj ultrazvučnih uređaja (najznačajniji projekt ultrazvučni kirurški nož). Tehnologija ultrazvučnih mjerenja omogućava neinvazivna mjerenja modula smika koja je provedena na više desetina vratila strojeva velike snage (brodski motori, turbine na hidroelektranama i sl.).


Djelatnici akustike aktivni su u stjecanju i prijenosu znanja i vještina, tako da je više djelatnika postiglo akademske titule (dr.sc., mr.sc.), steklo članstva u strukovnim komorama uz pripadajuća ovlaštenja i objavilo brojne znanstvene i stručne radove na skupovima s međunarodnom recenzijom.