USLUGE I AKTIVNOSTI

 

propeller model 5  Slika5a  streamlines 1  B1-9127 v=28,89kn(2)


 

EKSPERIMENTALNA HIDRODINAMIKA

Eksperimentalna hidrodinamika raspolaže suvremeno opremljenim laboratorijima i radionicama, uključujući četiri bazena za tegljenje, dva kavitacijska tunela, elektronski laboratorij, mehaničku radionicu i radionicu za izradu modela brodova. Za potrebe nekih ispitivanja koriste se jezera u blizini Zagreba. Dio ispitivanja provodimo u laboratorijima Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Stručnjaci u eksperimentalnoj hidrodinamici su uključeni u komercijalna i razvojna istraživanja, konzalting u brodogradnji, hidraulici i aerodinamici. Ekspertiza uključuje istraživanje, optimizaciju formi trupova različitih tipova brodova (deplasmanskih, poludeplasmanskih, gliserskih, jednotrupaca, višetrupaca, ribarica, tegljača, riječnih brodova, putničkih brodova, trajekata, svih tipova mornaričkih brodova i podmornica) , projekte propelera i hidrodinamička testiranja. Od utemeljenja Brodarskog instituta do danas, izrađeno je i ispitano gotovo 1400 modela brodova i 1200 modela propelera. Modele brodova i propelera izrađujemo u vlastitim radionicama. Usluge eksperimentalne hidrodinamike obuhvaćaju područja otpora i propulzije, propulzora i kavitacije s mjerenjima dinamičkih tlakova, upravljivosti i kontrole gibanja, pomorstvenosti i porinuća.


Usluge testiranja:

 • pokusi otpora i vlastitog pogona na mirnoj vodi

 • pokusi otpora i vlastitog pogona podmornice

 • mjerenja 3D sustrujanja

 • pokusi strujnica bojom i nitima

 • pokusi slobodne vožnje vijka/vijka u sapnici

 • pokusi kavitacije s modelom projektiranog propelera

 • pokusi mjerenja dinamičkih tlakova induciranih radom vijka u uvjetima strujanja u kavitacijskom tunelu

 • pokusi pomorstvenosti na pravilnim i nepravilnim valovima s mjerenjima gibanja, akceleracija, udaranja, zalijevanja, tlakova, pada brzine, izranjanja propelera

 • pokusi upravljivosti: stacionarno kruženje, mjerenje sila i momenata na trupu broda in a kontrolnim upravljačkim površinama

 • pokusi upravljivosti prema IMO rezoluciji sa slobodnim radio upravljanim modelom na jezeru

 • pokusi porinuća s mjerenjima brzina, ubrzanja, kutova, vertikalnih i horizontalnih putanja, sila i momenata na trup 


NUMERIČKO MODELIRANJE

Metode računalne mehanike fluida (Computer fluid Dynamics - CFD) su primjenjive na širok raspon problema koji se pojavljuju kod hidrodinamičkih ispitivanja. Primjenom CFD metoda moguće je postići značajne uštede na vremenu i troškovima, a istovremeno poboljšati kvalitetu proizvoda. Uvid u detalje strujanja koji nije moguće postići drugim metodama od velike je važnosti i unapređuje konačnu kvalitetu projekta. Numerički modeliramo pojave u brodogradnji i graditeljstvu sa sljedećim primjenama:


U brodogradnji:

 • Otpor broda, strujanje oko broda

 • Analiza forme trupa

 • Polje sustrujanja

 • Brodski vijak u uvjetima slobodne vožnje i vlastitog pogona

 • Hidrodinamika podvodnih objekata

 • Aerodinamička strujanja


U graditeljstvu:

 • Ventilacija

 • Klimatizacija

 • Simulacija požara

 • Provodimo CFD analize sustava ventilacije, grijanja i klimatizacije kao i simulacije požara (propagacija dima i topline) za prostore kao što su garaže, uredi, sportske arene itd.


FIZIKALNO MODELIRANJE I MJERENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Pružamo usluge izrade hidrauličkih i hidrotehničkih ispitivanja:

 • Hidrotehničkih objekata

 • Hidroenergetskih postrojenja

 • Odobalnih objekata

 • Struktura na rijekama i otvorenim tokovima

 • Brana

 • Luka

 • Lukobrana

 • Tunela

 • Cjevovoda i sustava pod tlakom


ČVRSTOĆA, VIBRACIJE I ISPITIVANJA U NARAVI

Brodarski institut ispituje i vrši nadzor vibracija i čvrstoće konstrukcija u naravi (brodogradnja, energetika, željeznički transport, gradski prijevoz, cestogradnja...).

Pružamo usluge laboratorijskih testiranja mehaničke otpornosti gotovih proizvoda na vibracije, udare, potresanje i hidrostatički tlak. Vršimo numerička modeliranja i prognoze mehaničkih veličina, te na kraju i optimiziranje mehaničke konstrukcije. Pri optimizaciji konstrukcija služimo se profesionalnim alatima za projektiranje i numeričku analizu metodom konačnih elemenata (CATIA i ANSYS). Primarni umjerni laboratorij Brodarskog instituta vrši sekundarna umjeravanja mjerila vibracija.

Ispitivanje i nadzor vibracija i čvrstoće konstrukcija u naravi (brodogradnja, energetika, željeznički transport, prijevoz, cestogradnja…)

Projektiranje sustava za statička i dinamička ispitivanja čvrstoće konstrukcija

Ispitivanje mehaničke otpornosti uređaja i opreme na:

 • vibracije

 • potresanje

 • udare

 • hidrostatički tlak


Numerička modeliranja i prognoze mehaničkih veličina s preporukama za povećanje mehaničke otpornosti u fazi razvoja proizvoda

Mjerenje mehaničke admitancije metalnih konstrukcija, vozila i građevina

Ispitivanje i prognoza polja dinamičkih tlakova uslijed kavitacije

Proračun vlastitih frekvencija brodskog trupa

Tenzometrija – statička i dinamička

Proračun i elaborati elastičnog temeljenja

Numeričke analize čvrstoće i vibracija

Sekundarna umjeravanja mjerila vibracija

Učinci vibracija na ljude (na radnom mjestu, u motornim vozilima, brodovima i stambenim građevinama).

Hidrodinamička mjerenja na pokusnoj plovidbi obuhvaćaju prototipna, primopredajna i eksploatacijska mjerenja, a provode se na brodovima, platformama te drugim objektima. Provode se:

 • Propulzijska ispitivanja

 • Ispitivanja upravljivosti

 • Ispitivanja pomorstvenosti

 • Mjere se karakteriske porinuća brodova

 • Mjere se karakteristike vozila (putanje, snage motora, okretaji, zakreti volana ...)