USLUGE I AKTIVNOSTI

 

kartabuke  hak1  hak5  hak4


ZRAČNA AKUSTIKA I ZAŠTITA OD BUKE

 • Izrada strateških karata buke i akcijskih planova

 • Akustička mjerenja (mjerenje i ocjena buke okoliša, mjerenje i ocjena zračne i udarne zvučne izolacije, mjerenje i ocjena buke na radnom mjestu, mjerenje i ocjena buke na brodovima)

 • Umjeravanje mjerila za akustiku (zvukomjeri, mjerni mikrofoni, zvučni umjerivači)

 • Analiza izvora buke akustičkom kamerom

 • Nadzor (monitoring) buke na autocestama, zračnim lukama i industrijskim postrojenjima

 • Prognoza razina buke u radnim i boravišnim brodskim prostorijama

 • Prognoza prostornog širenja buke od postojećih i novoprojektiranih izvora buke

 • Projektiranje i nadzor nad izvođenjem projekata zaštite od buke

Djelatnost je od nadležnog ministarstva ovlaštena za obavljanje svih predviđenih poslova zaštite od buke, a Ispitni Laboratorij za akustiku akreditiran je za postupke mjerenja buke okoliša te zvučne izolacije od strane HAA

Akreditacija Umjernog laboratorija za akustiku od strane HAA je u tijeku. Za akustička mjerenja i prognozu buke na brodovima ovlašteni smo od Hrvatskog registra brodova i Bureau Veritasa.PODVODNA AKUSTIKA, ISTRAŽIVANJE MORA I ULTRAZVUK

 • Mjerenje profila morskih struja i termohalinih svojstva mora

 • Mjerenje i karakterizacija podvodne buke uzrokovane ljudskom aktivnošću

 • Razvoj ultrazvučnih pretvarača i uređaja

 • Razvoj piezoelektričnih senzora

 • Projektiranje i razvoj hidroakustičkih pretvarača i uređaja

 • Ultrazvučno mjerenje mehaničkih konstanti

 • Mjerenje izlaznih karakteristika ultrazvučnih medicinskih uređaja (kirurških, fizioterapeutskih i dijagnostičkih uređaja)

 • Projektiranje složenih brodskih sustava (hidrografski, navigacijski, sustavi podvodne detekcije identifikacije i praćenja)