REFERENCE

 

kartabuke  hak1  hak5  hak4

 


ZRAČNA AKUSTIKA I ZAŠTITA OD BUKE

 • Mjerenje i ocjena buke okoliša • Posebna akustička mjerenja • Mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije građevinskih konstrukcija


Mjerenje i ocjena buke okoliša i zvučne izolacije na više od tisuću različitih objekata (ugostiteljski, obrtnički, industrijski).


Najvažnije reference u zadnjih 5 godina:


 • Mjerenje buke dizelmotornog vlaka DMV RP 7022 001/101/201

 • Mjerene razine buke Karting Arene Zagreb

 • Mjerenje buke cestovnog prometa na cesti D2 obilaznica Slatine

 • Mjerenje razine buke u kotlovskom postrojenju vrelovodnog kotla VK4

 • Mjerenje razine buke na lokacijama vjetroelektrane Pometeno brdo

 • Mjerenje razine buke prečistača otpadnih voda na lokaciji Opatija

 • Mjerenje razine buke na lokaciji prečistač otpadnih voda Karlovac – Duga Resa

 • Mjerenje razine buke na lokaciji proizvodni pogon za proizvodnju stakla Duran, Pula.

 • Mjerenje razine buke u okolišu hotela Sheraton Zagreb

 • Mjerenje razine buke u okolišu hotela Westin Zagreb

 • Mjerenje buke cestovnog prometa autoceste A9 na lokaciji Brtonigla

 • Mjerenju emisije buke akustičkom kamerom u tvornici cementa Sv. Juraj

 • Mjerenje buke na objektu tvornice Monaris

 • Mjerenje razine buke na objektu tvornice Pluto d.d.

 • Mjerenje razine buke i zvučne izolacije na objektu Trgovački centar Bure, Biograd

 • Mjerenje razine buke stroja za razminiranje

 • Mjerenje buke na lokaciji vjetrolektrane Crno Brdo

 • Mjerenja razine buke na diesel motoru.

 • Mjerenje buke u pogonu Plinacro, Ivanić grad

 • Mjerenje razine rezidualne buke i meteoroloških parametara za potrebe izrade akustičke studije sustava za uzbunjivanje na rijeci Cetini nizvodno od brane Peruča.

 • Mjerenje razine buke čeličane i emisije buke dimnjaka odprašivača čeličane

 • Mjerenje buke okoliša Termoelektrane Sisak

 • Mjerenje buke na lokaciji vjetrolektrane Orlice

 • Mjerenje razina buke plinske baklje na lokaciji Dugo Selo

 • Mjerenje razine rezidualne buke, izolacije i prostornoakustičkih parametara ispitne stanice

 • Akustički projekt sanacije buke objekta staklarne

 • Mjerenje buke u pogonu Elektrana Toplana Zagreb

 • Mjerenje buke na lokaciji vjetrolektrane Trtar-Krtolin

 • Mjerenje jakosti udarnog vala u kabini stroja za razminiranje M-FV 2500/580, nastalog eksplozijom mine

 • Prognoza razina buke u radnim i boravišnim brodskim prostorijama

 • Nov. 682 – MARITEA Tanker

 • Nov. 302 – TARANTELA Tanker

 • KATAMARAN KAT-350 Putnički katamaran

 • Nov. 459 - MAKHACHKALA I Ro-Ro

 • BOP 23A Riječni radni brod

 • PB 82 Pilotina

 • Nov. 480 IBN BATTUTA Dredger

 • OOB 39 Ophodni brod

 • RMS 0438 Jahta

 • 3GR, passenger catamaran

 • Mjerenje buke i strukturnog zvuka u radnim i boravišnim brodskim prostorijama

 • Šipan, trajekt

 • Athena, cruiser

 • Logos Hope, cruiser

 • Sisteam Explorer, tanker

 • Juraj Dalmatinac, trajekt

 • Asphalt transporter, asphalt carrier

 • Wight Light, trajekt

 • Wight Sky, trajekt

 • Wight Sun, trajekt

 • Bios dva, istraživački brod

 • Biokovo, trajekt

 • San Lorenzo, asphalt carrier

 • Kraljica mira, logger

 • Sveti Šimun, trajekt

 • Sveti Donat, trajekt

 • Ibn Battuta, dredger

 • Jadran, trajekt

 • Veli Brijun, putnički

 • Zeng He, dredger

 • Josip Jović, ophodni

 • Fernão de Magalhães, dredger

 • Amorina, oil&chemical tanker

 • Marino Jakominić, ophodni

 • Projektiranje i nadzor nad izvođenjem zaštite od buke

 • Elaborat zaštite od buke za Vrapčansku aveniju od Jadranske avenije do mosta Jarun

 • Analiza postojećeg stanja zaštite od buke na dionici autoceste A7 Orehovica - Sv.Kuzam s prijedlogom tehničkog rješenja dopune postojeće zaštite

 • Analiza mogućnosti primjene aktivnih mjera zaštite od buke

 • Analiza buke okoliša Autobusni kolodvor Osijek ugao Kačićeve i Kašićeve ulice, Osijek

 • Projekt zaštite od buke zaobilaznice Rijeka

 • Akustički projekt zaštite od buke kod naplatnih kućica za most Krk uz cestu D-102

 • Akustički projekt zaštite od buke od Rupe do Diračja na autocesti A7

 • Sanacija buke ventilatora Ekovent C4-52 N 8,7 na gradilištu tunela Čiovo

 • Izrada karata buke i akcijskih planova

 • Strateška karta buke grada Varaždina

 • Strateška karta buke grada Makarske

 • Strateška karta buke grada Bjelovara

 • Strateška karta buke grada Siska

 • Strateška karta buke grada Pula

 • Strateška karta buke grada Velika Gorica

 • Strateška karta buke grada Vodice

 • Strateška karta buke grada Ivanić Grda

 • Strateška karta buke grada Virovitice

 • Strateška karta buke grada Zaprešića

 • Strateška karta buke industrijskog postrojenja CMC d.o.o., Sisak

 • Strateška karta buke industrijskog postrojenja Herbos d.o.o., Sisak

 • Strateška karta buke industrijskog postrojenja INA d.d. Rafinerija nafte Sisak

 • Strateška karta buke za čitavo koncesijsko područje Autoceste Rijeka - Zagreb d.d.

 • Prognoza prostornog širenja buke od postojećih i novoprojektiranih izvora buke

 • Akustička studija za sustav za uzbunjivanje na rijeci Cetini nizvodno od brane Peruča

 • Prognoza buke vjetroelektrane VE Obrovac

 • Nadzor (monitoring) buke na autocestama, zračnim lukama i industrijskim postrojenjima

 • Mjerenje razine buke na području autoceste Zagreb-Split po puštanju u promet

 • Praćenje stanja okoliša (monitoring) – Mjerenje razine buke na autocesti Zagreb-Split

 • Mjerenje buke u okolini Zračne luke Dubrovnik, ĆilipiPODVODNA AKUSTIKA, ISTRAŽIVANJE MORA I ULTRAZVUK

 • Mjerenje profila morskih struja i termohalinih svojstva mora

 • Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području IBRD 7226/ HR, Program praćenja stanja Jadranskog mora,

 • Luka nautičkog turizma – marina Crikvenica

 • Luka nautičkog turizma – marina Kaprije,

 • Luka nautičkog turizma – marina Pirovac,

 • Luka nautičkog turizma – marina Gruž

 • Razvoj ultrazvučnih pretvarača i uređaja

 • Ultrazvučni senzori za nadzor stanja u rezervoarima

 • Ultrazvučni dubinomjer za male brodove

 • Prototip ultrazvučnog homogenizatora za homogenizaciju tekućeg otpada

 • Prototip ultrazvučnog ekstraktora za povećanje ekstrakcije tvari uz smanjivanje otpadnih tvari

 • Ultrazvučni raspršivač za imunoprofilaksu bolesti peradi

 • Neurokirurška endoskopska kontaktna ultrazvučna sonda (tzv. ultrazvučni neurokirurški nož)

 • Korištenje ultrazvuka velike snage za emulzifikaciju aktivnog ugljena u smislu zaštite okoliša

 • Uređaj za energetski ultrazvuk

 • Ultrazvučno mjerenje mehaničkih konstanti

 • Mjerenje modula smika na više desetina vratila strojeva velike snage (brodski motori, turbine na hidroelektranama i sl.)

 • Mjerenje izlaznih karakteristika ultrazvučnih medicinskih uređaja (kirurških, fizioterapeutskih i dijagnostičkih uređaja)

 • Mjerenje izlaznih karakteristika ultrazvučnog neurokirurškog noža

 • Projektiranje složenih brodskih sustava (hidrografski, navigacijski, sustavi podvodne detekcije identifikacije i praćenja)

 • Sustav za detekciju, identifikaciju i klasifikaciju podvodnih objekata na brodu lovcu mina HRM

 • Automatizirani hidrografski sustav za nadzor riječnog plovnog puta na riječnoj ophodnoj brodici ORB 12

 • Uređaj za prijenos podataka kroz vodu akustičkim putem

 • Uređaj za hidroakustičku prognozu

 • Integrirani sustav za nadzor plovnog puta unutarnjih voda na brodu Vučedolska golubica (BOP23A)