O Centru

Centar za ekotehnologije

U Brodarskom institutu d.o.o. osnovan je Centar za ekotehnologije u ožujku 2011. Godine. Centar se financira putem Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske kroz program TEHCRO koji pruža financijsku podršku za pokretanje, unaprjeđenje i razvoj tehnologijske infrastrukture koja je u stanju osigurati adekvatne prostorije, usluge te poslovnu i tehnološku podršku za prijenos i/ili usvajanje tehnologije, komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata te neophodne resurse u razvoju poslovanja i uvjete za rast i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća.

Misija i Vizija

Misija Centra je razvoj novih i optimizacija postojećih procesa biološke obrade otpadnih materijala primjenom specijaliziranih analitičkih tehnika i metoda, instrumenata, uređaja i programskih paketa koji će doprinijeti gospodarskom razvoju, razvoju energetskog sustava Republike Hrvatske te smanjenju utjecaja na okoliš. Sve to omogućavaju zaposlenici Centra svojom multidisciplinarnošću i velikom stručnošću.

Vizija Centra je postati pouzdanim poslovnim partnerom u primjeni procesa biološke obrade otpadnih materijala i proširenje aktivnosti na čitavu regiju.

Ciljevi i svrha Centra

Cilj je osnivanje Centra za razvoj i primjenu tehnologija za biološku obradu organskih materijala, otpada i biomase primjenom procesa anaerobne i aerobne obrade. Procesom anaerobne digestije proizvodi se bioplin kao vrijedan energent značajnog potencijala dobiven iz obnovljivih izvora. Iskorištavanje bioplina u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji, za sada je vrlo slabo ili nikakvo. Primjena anaerobne digestije uzima veliki zamah u Europi i svijetu radi velikog potencijala, obnovljivosti izvora i učinkovite proizvodnja energije. Obrada organskih otpadnih materijala procesom anaerobne digestije na učinkovit način upotpunjuje sustav izdvojenog sakupljanja.

O Brodarskom institutu

  • Utemeljen 1948.godine
  • Danas - Brodarski institut d.o.o. istraživačka je i razvojna organizacija primijenjenih tehničkih znanosti i tehnologije koja stvara, prenosi i primjenjuje znanje u inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti i kvalitete na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, na domaćem i međunarodnom tržištu
  • Zaposlenici inženjeri i stručnjaci širokog usmjerenja
  • Na temelju dugogodišnjeg iskustva u projektiranju i razvoju opreme i uređaja za industrijska postrojenja, Brodarski institut d.o.o. je proširio svoj portfelj na segment kontrolnog inženjerstva, obnovljivih izvora energije i eko tehnologije

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice