Elaborati, studije

Brodarski institut d.o.o. ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i to za:

  • Izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koji nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša.
  • Izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša.
Neki od elaborata zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD (mjere 101, 103 i 302) koje je izradio Centar:
  • OPG Košić
  • OPG Kostanjevec
  • OPG Orlović
  • tvrtka Rigeta d.o.o

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice