Pilot postrojenje za biološku obradu otpadnih materijala

Mobilno pilot postrojenje omogućava rad na terenu: odlagalištima, centrima za gospodarenje otpadom, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i ostalim područjima (npr. prehrambenim i fermentacijskim industrijama, životinjskim farmama, itd...).

Pilot postrojenjem moguće je obavljati:

 • aerobna i anaerobna obrada krutih, tekućih i muljevitih tokova otpada
 • ispitivanja procesa biološke stabilizacije
 • određivanje potencijala za proizvodnju bioplina
 • mogućnost obrade slijedećih vrsta materijala:
  • organska frakcija krutog komunalnog otpada
  • otpadna voda
  • otpad iz fermentacijske i prehrambene industrije
  • gnojnica
  • mulj
  • životinjski ekskrementi
 • ispitivanja procesa suhe i mokre anaerobne digestije
 • optimiranje već postojećih postrojenja za proizvodnju bioplina
 • detekcija i otklanjanje problema pri radu već postojećih postrojenja
 • ubrzanje procesa anaerobne digestije primjenom enzima (koji djeluju na ubrzanje procesa biološke obrade)
 • ubrzanje procesa anaerobne digestije primjenom izvora ultrazvuka i/ili izvora mikrovalova (koji djeluju na skraćivanje vremena odvijanja anaerobne digestije)
 • istraživanje procesa anaerobne ko-digestije velikog broja substrata
 • ispitivanje utjecaja veličine čestica krutog otpada na učinkovitost procesa biološke obrade

Djelomično automatiziran sustav upravljanja procesima unutar postrojenja, omogućuje 9 aerobnih i anaerobnih režima rada, uz moguću nadogradnju sukladno zahtjevima korisnika.

Komponente pilot postrojenja:

 • Dva reaktora za biološku obradu krutog otpada, reaktor za obradu muljevitih tokova otpada, UASB reaktor za obradu otpadnih voda, jedinicu za regulaciju pH, jedinicu za upravljanje procesima i prikupljanje parametara procesa te mlin za usitnjavanje uzoraka
 • Reaktor za muljevite uzorke, radi u anaerobnim uvjetima, a opremljen je sustavom za dovod i odvod vode, sustavom punjenja i pražnjenja reaktora, sustavom za regulaciju temperature te sustavom za odvodnju otpadnih plinova. Reaktor je ujedno opremljen i sustavom za miješanje otpada
 • Reaktori za obradu krutih uzoraka rade u anaerobnim ili aerobnim uvjetima, a opremljeni su sustavom za dovod i odvod vode, sustavom za regulaciju protoka zraka u slučaju rada u aerobnim uvjetima, sustavom za regulaciju temperature
 • Mlin za usitnjavanje opremljen je većim brojem sita različitih dimenzija otvora
Pilot postrojenje za biološku obradu otpadnih materijala
Pilot postrojenje za biološku obradu otpadnih materijala
Pilot postrojenje za biološku obradu otpadnih materijala

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice