Područje proizvodnje bioplina

  • Modeliranje procesa proizvodnje bioplina putem specijaliziranih programskih paketa (vlastitih i komercijalnih)
  • Izrada studija isplativosti
  • Izrada projektne dokumentacije
  • Analize rada postojećih bioplinskih postrojenja te predlaganje mogućih zahvata s ciljem optimizacije procesa
  • Izrada aplikacija za EU fondove
  • Nadzor nad izgradnjom i ugradnjom postrojenja
  • Puštanje postrojenja u pogon i nadzor tijekom probnog rada

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice