Područje obrade otpadnih voda

  • Analiza optimalnih varijanti odvajanja i pročišćavanja otpadnih voda
  • Optimizacija tehnološko-tehničkih rješenja
  • Analiza stanja i predlaganje mogućih zahvata pri rekonstrukcijama i sanacijama postojećih uređaja
  • Izrada projektne dokumentacije
  • Nadzor nad izgradnjom i ugradnjom uređaja
  • Puštanje uređaja u pogon i nadzor tijekom probnog rada

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice