Područje obrade otpada

  • Analiza i odabir optimalnih tehnologija obrade raznih vrsta otpada
  • Projektiranje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada
  • Projektiranje centara za gospodarenje otpadom uz primjenu najboljih raspoloživih tehnologija obrade raznih vrsta otpada
  • Optimizacija transporta otpada
  • Izrada projektne dokumentacije
  • Izrada studija izvedivosti
  • Izrada aplikacija za EU fondove
  • Nadzor nad izgradnjom i ugradnjom postrojenja
  • Puštanje postrojenja u pogon i nadzor tijekom probnog rada

Primjer hale postrojenja za mehaničko-biološku obradu

Ilustracija primjene GIS Mapping programa u procesu optimizacije


Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice