Kontakt

  • E-mail adresa: cet@hrbi.hr
  • Telefon: +385 1 6504 349
  • Fax: +385 1 6504 345
  • Adresa:

    Avenija Većeslava Holjevca 20, 10020 Zagreb, Hrvatska

  • Lokacija na karti

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice