Pilot postrojenje za biološku obradu otpadnih materijala

Lokacija: Laško, Slovenija

Centar za ekotehnologije

U Brodarskom institutu d.o.o. je osnovan Centar za ekotehnologije u ožujku 2011. Godine. Centar se financira putem Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske kroz program TEHCRO koji pruža financijsku podršku za pokretanje, unaprjeđenje i razvoj tehnologijske infrastrukture koja je u stanju osigurati adekvatne prostorije, usluge te poslovnu i tehnološku podršku za prijenos i/ili usvajanje tehnologije, komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata te neophodne resurse u razvoju poslovanja i uvjete za rast i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća.

Pročitajte više...

U jednoj se minuti reciklira onoliko limenki koliko ljudi stane na tribine dvaju nogometnih stadiona.
Za proizvodnju bioplina može se, osim organskog otpada koristiti i: lišće, drvo, trava, iverica, ljuske pistacija i kikirikija, rezanci šećerne repe, kanalizacijske vode…

Bioplin iz biomase znatno manje šteti okolišu nego korištenje fosilnih goriva.

Najčešći izvori biomase nalaze se u ruralnim područjima. Izgradnjom postrojenja za dobivanje bioplina može se povećati zaposlenost stanovnika tih područja.
Proizvodnjom bioplina smanjuje se količina organskog otpada.
Njemačka je najznačajniji proizvođač bioplina u Europi s više od 3 500 bioplinskih postrojenja.
Prvo postrojenje za proizvodnju bioplina iz otpada izgrađeno je u Indiji (u Bombayu) davne 1859. godine.
Recikliranjem PET ambalaže uštedi se 84% energije potrebne za izradu nove ambalaže.
Reciklažom 1 tone papira spašava se 17 stabala koja godišnje apsorbiraju 113 kilograma ugljikovog dioksida iz zraka.
Reciklažom jedne limenke uštedi se dovoljno energije za dva sata rada računala.
Recikliranjem samo jedne plastične boce uštedi se dovoljno energije za 6 sati rada žarulje od 60W.
Potrebno je gotovo 500 godina za potpunu razgradnju jedne plastične boce.
Jedno domaćinstvo godišnje upotrijebi preko 300 plastičnih vrećica.
Trenutno se reciklira samo 2,5% plastičnih boca u cijeloj Europi.
Za proizvodnju 1000 kg plastike potrebno je utrošiti gotovo 2000 kg sirove nafte.
Za recikliranje jedne tone plastike potrebno je dvostruko manje energije nego za proizvodnju nove.
Sredozemnim morem pluta oko 250 milijardi različitog plastičnog otpada ukupne mase 500 tona.
Aluminij je moguće beskonačno reciklirati bez gubitaka na kvaliteti.
Reciklažom 1 tone aluminija uštedi se 9.000 litara nafte koliko je potrebno za proizvodnju električne energije za desetogodišnje osvjetljavanje jednog domaćinstva.
Od 500 recikliranih limenki može se napraviti jedan bicikl.
Svaka druga limenka u opticaju najmanje je jednom reciklirana.
Recikliranjem aluminijskih limenki uštedi se 95% energije potrebne za proizvodnju novih od osnovnog topljenog aluminija.
Iz 1 kg kravljeg izmeta može se dobiti oko 60 l bioplina.
Jedna krava dnevno proizvede izmeta ekvivalentno bioplinu potrebnog za generiranje 3 kWh električne energije.
Anaerobno digestijom organskih materijala sprječava se oslobađanje dušikovog dioksida i metana u okoliš, čime se smanjuje utjecaj na globalno zagrijavanje.
2010. Godine bioplin je po prvi puta instaliran u mrežu plinskih instalacija Velike Britanije.

"You can tell how high a society is by how much of its garbage is recycled."

Dhyani Ywahoo

"In the long term, economic sustainability depends on ecological sustainability."

America’s Living Oceans

"Modern technology owes ecology an apology."

Alan M. Eddison

"I think the environment should be put in the category of our national security. Defense of our resources is just as important as defense abroad. Otherwise what is there to defend?"

Robert Redford, Yosemite National Park dedication, 1985

"We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children."

Native American Proverb

Ecology is the study of our earth - it's relationships with organisms and their environment, and how those relationships affect the planet. There is a lot we can do as a species to help our environment sustain itself. And a great way to begin is to get educated.

Sufinancira:

"Projekt sudjeluje u Programu razvoja tehnologijske infrastrukture – TEHCRO - kojeg financira Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske BICRO (putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske) u okviru Programa za poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama"

Mapa stranice